Top View

1
Method verification study for nucleic acid test system
Libo Zhang, Chengping Ma, Rongrong Pang, Yuan Ke, Min Huang, Wenping Han, Xiaojun Lu
2019, 3(1): 41-45. doi: 10.46701/APJBG.2019012019111
2
Role of HLA DRB1*15 and HLA DRB1*16alleles in the genetic susceptibility to develop systemic lupus erythematosus (SLE) after Chikungunya and Zika viruses infection in México
Sepúlveda-Delgado J, Danis-Lozano R, Ocaa-Sibilla MJ, Ramirez-Valdespino JC, Cetina-Díaz JH, Bulos-Rodriguez P, Hernández-Doo S, Ruiz-Gómez D, García R, Juárez-Nicolás F, Tevera-Gamboa MG, Vera-Lastra OL, Jara LJ, Canseco-Avila LM, Dominguez-Arrevillaga S, Trujillo-Murillo K, Julio Granados J
2018, 2(4): 233-236. doi: 10.46701/APJBG.2018042018127
Abstract(2705) PDF(352KB)(1158)
3
Perspectives on air disinfection methods in the workplace of blood transfusion services
Shengwang Chen, Congjie Zhang
2022, 6(1): 21-26. doi: 10.46701/BG.2022012022005
4
The best strategy of blood transfusion in patients with Rhnull syndrome
Shuhong Yu, Jie Xiao, Hong Xu, Yushiang Lin, Jhysheng Chang, Yanbin Li, Dezhen Gao, Shuai Pang, Zhiyuan Xu, Tianhong Miao
2017, 1(2): 71-74. doi: 10.46701/APJBG.20170217026
5
Human RBC alloimmunization evaluation after exposure to foreign E antigen of the rhesus system in transfusion
Pu Xu, Yan Li, Su Zhou, Ziqi He, You Yang, Hua Yu
2017, 1(1): 37-42. doi: 10.46701/APJBG.20170116009
Abstract(1782) PDF(930KB)(1153)
6
Trop-2 targeted CAR-T cells inflict enhanced killing of ovarian cancer cells
Yaru Xu, Qi Tang, Xiaochen Huang, Tingting Yang, Wei Zhao, Xingwan Kuai, Jin Zhu
2017, 1(3): 19-24. doi: 10.46701/APJBG.2017032017037
Abstract(1774) PDF(421KB)(1329)
7
Blood salvage, proper choice for tumor patients?
Weixin Zhou, Yuanshuai Huang
2017, 1(2): 1-5. doi: 10.46701/APJBG.20170217019
8
The expression level of surface marker Trop2 in gastric cancer stem-like cells
Qi Tang, Xingwang Kuai, Wei Zhao, Guipeng Ding, Zhenning Qiu, Zhuming Wang, Xiang Zou
2017, 1(2): 61-66. doi: 10.46701/APJBG.20170217031
9
Serological identification and molecular characterization of B (A) 02 subtype in patients and blood donors from Eastern China
Wen Wu, Yecui Zhang, Xingying Guo, Peng Wu, Zhibo Zhang, Xiangyan Huang
2017, 1(1): 55-59. doi: 10.46701/APJBG.20170117016
Abstract(1675) PDF(942KB)(1264)
10
Trop2 as an oncogene in gastric cancer by regulating PI3K/Akt signaling pathway
Wei Zhao, Qi Tang, Xingwang Kuai, Xiaochen Huang, Yaru Xu, Tingting Yang, Yuan Chen, Mingjiong Zhang, , Zhenning Qiu, Jin Zhu, Wenbin Huang, Zhenqing Feng
2017, 1(2): 21-29. doi: 10.46701/APJBG.20170217022
11
Consistency of ABO blood group phenotypes and genotypes in renal transplant patients
Zhiwei Liu, Zhen Cheng, Beixing Gao, Bing Sun
2017, 1(1): 51-54. doi: 10.46701/APJBG.20170116015
Abstract(1632) PDF(556KB)(1453)
12
ABO blood group system
Gradimir Misevic
2018, 2(2): 71-84. doi: 10.46701/APJBG.2018022018113
13
Frequency of unexpected red blood cell antibodies in Nanjing
Haishi Qiao, Jiling Xu, Jie Cai, Yuting Lu, Yonglin Yang, Qiang Fu
2017, 1(2): 67-70. doi: 10.46701/APJBG.20170217027
Abstract(1592) PDF(883KB)(1307)
14
The incidence and features of serological ABO subgroups among one million blood donors in Beijing
Zhiyuan Xu, Yushiang Lin, Xiaofei Li, Haochun Chang, Daowang Fan, Yan Qiu, Tianhong Miao
2017, 1(2): 57-60. doi: 10.46701/APJBG.20170217025
15
Association of HLA-DRB1 and HLA-DQB1 alleles with red blood cell auto-immunization in the Chinese population
Yushiang Lin, Zhiyuan Xu, Xiaofei Li, Xiaoyan Shan, Daowang Fan, Yan Qiu, Haochun Chang, Tianhong Miao
2017, 1(2): 31-34. doi: 10.46701/APJBG.20170217023
Abstract(1587) PDF(933KB)(1261)
16
Incidence of unexpected red blood cell antibodies in the north of China
Yu-Shiang Lin, Jhy-Sheng Chang, Yan Qiu, Fu-Hsiung Su, Yin-Chun Lan, Nai-Chung Lee, Joyces Wong Lee Mei, Daowang Fan, Tianhong Miao
2017, 1(1): 17-24. doi: 10.46701/APJBG.20170116001
17
Perioperative blood transfusion is associated with poorer survival in patients with gastric cancer
Xiaohua Tu, Yan Zang, Haihui Gu, Huijun Guo, Xin Ye, Zhanshan Cha, Baohua Qian
2017, 1(2): 7-13. doi: 10.46701/APJBG.20170217024
18
Effects of two different nutrition supply methods on improving hybridoma cell production
Xinxia Chang, Yingjia Zhou, Yufei Wang, Wenwen Zhao, Xiao Zhang
2022, 6(1): 63-68. doi: 10.46701/BG.2022012022007
19
A Chinese perspective on factors and molecular mechanisms that influence the curative effects of platelet transfusion
Meng Gao, Rong Huang, Hao Tang, Yunfeng Fu, Fengxia Liu, Rong Gui
2017, 1(1): 11-16. doi: 10.46701/APJBG.20170116014
Abstract(1528) PDF(380KB)(1180)
20
The expression and significance of NET-1 and Contactin in hepatocellular carcinoma
Yunyao Ye, Li Chen, Guilan Wang, Jin Qin, Jiaming Zhou, Tiejun Li, York Yuanyuan Zhu
2017, 1(2): 35-50. doi: 10.46701/APJBG.20170217028
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go