Top Down

1
ABO blood group system
Gradimir Misevic
2018, 2(2): 71-84. doi: 10.46701/APJBG.2018022018113
2
Molecular genetic analysis of the Kidd blood group system in a Taiwanese family with Jknull phenotype
Fang-Yeh Chu, Lung-Chih Yu, Chih-Chun Chang, Marie Lin
2017, 1(4): 29-35. doi: 10.46701/APJBG.2017042017050
Abstract(1011) PDF(382KB)(1765)
3
Mechanotransduction in blood cells
Fumihiko Nakamura
2017, 1(1): 1-9. doi: 10.46701/APJBG.20170117017
4
Pedigree investigation of severe hemolytic disease of the newborn caused by rare anti-Jk3
Zhiyuan Xu, Yushiang Lin, Haochun Chang, Xiaofei Li, Daowong Fan, Yan Qiu, Guangyan Zhuang, Tianhong Miao
2017, 1(1): 47-50. doi: 10.46701/APJBG.20170117020
Abstract(1539) PDF(890KB)(1703)
5
Method verification study for nucleic acid test system
Libo Zhang, Chengping Ma, Rongrong Pang, Yuan Ke, Min Huang, Wenping Han, Xiaojun Lu
2019, 3(1): 41-45. doi: 10.46701/APJBG.2019012019111
6
Waldenström macroglobulinemia – immunophenotype and natural history
Siegfried Janz
2018, 2(1): 1-9. doi: 10.46701/APJBG.2018012018004
Abstract(1323) PDF(498KB)(1540)
7
Frequencies of RhCE and Kell phenotypes in Xinjiang using a cross-minorities transfusion simulation model
Wei Chen, Jun Wen, Fei Li, Changmin Wang, Qing Li, Gang Zhao
2017, 1(3): 39-42. doi: 10.46701/APJBG.2017032017041
Abstract(1377) PDF(266KB)(1493)
8
Development and application of electronic crossmatch in Dongguan city
Ziyi He, Jialin Che
2017, 1(4): 37-41. doi: 10.46701/APJBG.2017042017053
Abstract(1203) PDF(255KB)(1468)
9
Consistency of ABO blood group phenotypes and genotypes in renal transplant patients
Zhiwei Liu, Zhen Cheng, Beixing Gao, Bing Sun
2017, 1(1): 51-54. doi: 10.46701/APJBG.20170116015
Abstract(1666) PDF(556KB)(1453)
10
Identification of Suspected ABO Subtypes by Genotyping Kits
Junhua Hu, Zhiyang Nie, Jiwu Gong
2017, 1(1): 43-45. doi: 10.46701/APJBG.20170116006
Abstract(1464) PDF(852KB)(1438)
11
The best strategy of blood transfusion in patients with Rhnull syndrome
Shuhong Yu, Jie Xiao, Hong Xu, Yushiang Lin, Jhysheng Chang, Yanbin Li, Dezhen Gao, Shuai Pang, Zhiyuan Xu, Tianhong Miao
2017, 1(2): 71-74. doi: 10.46701/APJBG.20170217026
12
Is it necessary for screening irregular antibodies of blood donors?
Ziyi He, Qingkai Chen, Shaobin Chen, Qing Wang, Jiaoli Zou, Zeming Liu, Suyuan Huang, Zilang Zeng, Jialin Che
2018, 2(1): 53-58. doi: 10.46701/APJBG.2018012018001
Abstract(1327) PDF(300KB)(1392)
13
Incidence of unexpected red blood cell antibodies in the north of China
Yu-Shiang Lin, Jhy-Sheng Chang, Yan Qiu, Fu-Hsiung Su, Yin-Chun Lan, Nai-Chung Lee, Joyces Wong Lee Mei, Daowang Fan, Tianhong Miao
2017, 1(1): 17-24. doi: 10.46701/APJBG.20170116001
14
Nanoparticle interactions with blood proteins and what it means: a tutorial review
Erik Reimhult
2019, 3(2): 73-87. doi: 10.46701/APJBG.2019022019129
15
Performance verification of Roche Cobas s201 nucleic acid test system in Dongguan Blood Center
Shaobin Chen, Ziyi He, Qingkai Chen, Lin Yu, Qing Wang
2018, 2(3): 171-175. doi: 10.46701/APJBG.2018032018115
16
Molecular analysis to FUT-1, 2, 3 and ABO genotyping may instead of serological typing to diagnose para-Bombay in Chinese
HaoChun Chang, , XiaoFei Li, Yu-Shiang Lin, Zhiyuan Xu, Daowang Fan, Yan Qiu, Tianhong Miao
2017, 1(2): 15-19. doi: 10.46701/APJBG.20170217032
17
Perioperative blood transfusion is associated with poorer survival in patients with gastric cancer
Xiaohua Tu, Yan Zang, Haihui Gu, Huijun Guo, Xin Ye, Zhanshan Cha, Baohua Qian
2017, 1(2): 7-13. doi: 10.46701/APJBG.20170217024
18
Trop-2 targeted CAR-T cells inflict enhanced killing of ovarian cancer cells
Yaru Xu, Qi Tang, Xiaochen Huang, Tingting Yang, Wei Zhao, Xingwan Kuai, Jin Zhu
2017, 1(3): 19-24. doi: 10.46701/APJBG.2017032017037
Abstract(1795) PDF(421KB)(1329)
19
Investigation of the status quo of massive blood transfusion in China
Jiangcun Yang, Qiushi Wang, Yang Sun, Ting Ma, Shuming Zhao, Bijuan Li, Cuixiang Xu, Hang Chen, Ziyun Shi, Jing Liu
2017, 1(1): 25-36. doi: 10.46701/APJBG.20170116013
Abstract(1500) PDF(746KB)(1328)
20
Trop2 as an oncogene in gastric cancer by regulating PI3K/Akt signaling pathway
Wei Zhao, Qi Tang, Xingwang Kuai, Xiaochen Huang, Yaru Xu, Tingting Yang, Yuan Chen, Mingjiong Zhang, , Zhenning Qiu, Jin Zhu, Wenbin Huang, Zhenqing Feng
2017, 1(2): 21-29. doi: 10.46701/APJBG.20170217022
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go