Top Cited

1
Nanoparticle interactions with blood proteins and what it means: a tutorial review
Erik Reimhult
2019, 3(2): 73-87. doi: 10.46701/APJBG.2019022019129
2
ABO blood group system
Gradimir Misevic
2018, 2(2): 71-84. doi: 10.46701/APJBG.2018022018113
3
Eg5 high expression predicts dismal prognosis in epithelial ovarian cancer
Pingping Sun, Xuemin Cao, Yuanlin Liu, Lizhou Jia
2019, 3(2): 145-151. doi: 10.46701/APJBG.2019022019128
4
Coronavirus disease 2019 (COVID-19): diagnosis and prognosis
Xueying Wang, Yang Zhou, Linlin Liu, Jinmin Ma, Honglong Wu, Lijian Zhao, Weijun Chen, Shengwen Calvin Li, Qian Ran, Zhongjun Li
2020, 4(2): 96-107. doi: 10.46701/BG.2020022020120
5
Is it necessary for screening irregular antibodies of blood donors?
Ziyi He, Qingkai Chen, Shaobin Chen, Qing Wang, Jiaoli Zou, Zeming Liu, Suyuan Huang, Zilang Zeng, Jialin Che
2018, 2(1): 53-58. doi: 10.46701/APJBG.2018012018001
Abstract(1280) PDF(300KB)(1391)
6
Serological identification and molecular characterization of B (A) 02 subtype in patients and blood donors from Eastern China
Wen Wu, Yecui Zhang, Xingying Guo, Peng Wu, Zhibo Zhang, Xiangyan Huang
2017, 1(1): 55-59. doi: 10.46701/APJBG.20170117016
Abstract(1640) PDF(942KB)(1263)
7
Mayor histocompatibility complex class Ⅱ (HLA-DR) is associated with morphea and systemic sclerosis patients
Natalia Rebollo-Domínguez, María-Elisa Vega-Memije, Pablo Villaseñor-Ovies, Maricela García-Lechuga, Julio Granados, Lucia Rangel-Gamboa
2018, 2(3): 165-170. doi: 10.46701/APJBG.2018032018124
8
The progress in pre-transfusion test technique research
Zhenzhen Zhou, Dan Xu, Ling Sun, Jiongcai Lan
2017, 1(3): 7-12. doi: 10.46701/APJBG.2017032017039
Abstract(1248) PDF(261KB)(1237)
9
Tumor immune microenvironment: sanctuary of tumor and target for immunotherapy
Xuan Gu, Qi Tang
2018, 2(3): 141-148. doi: 10.46701/APJBG.2018032018125
10
Macropinocytosis and SARS-CoV-2 cell entry
Xiaowei Sun, Wenyue Zheng, Rui Hua, Yujie Liu, Li Wang, Yun-Gi Kim, Xinqi Liu, Hitomi Mimuro, Zhongyang Shen, Lian Li, Sei Yoshida
2021, 5(1): 1-12. doi: 10.46701/BG.2021012021110
11
Iron stores in Chinese eligible male plateletpheresis donors
Lei Shao, Jinhua Wang, Shaowen Zhu, Hong Lin
2019, 3(2): 109-114. doi: 10.46701/APJBG.2019022019115
12
Association of HLA classⅠand classⅡgenes with severe acute respiratory syndrome in the northern Chinese population
Dongjing Liu, Yan Qiu, Yi Zha, Wei Li, Dongmei Li, Tao Wu
2018, 2(2): 91-96. doi: 10.46701/APJBG.2018022018101
13
HMP19 is a new metastasis suppressor in epithelial ovarian cancer
Yuanlin Liu, Shuang Liu, Yingjing Wang, Min Su, Yuquan Zhang, Xiaoqin Liu, Feng Yao, Yunzhao Xu
2018, 2(3): 177-182. doi: 10.46701/APJBG.2018032018112
14
AURKA is a potential target for multiple myeloma therapy
Ting Lu, Chunyan Gu
2017, 1(3): 47-51. doi: 10.46701/APJBG.2017032017021
Abstract(1302) PDF(756KB)(1166)
15
Mechanotransduction in blood cells
Fumihiko Nakamura
2017, 1(1): 1-9. doi: 10.46701/APJBG.20170117017
16
HLA class Ⅱ alleles in human sporotrichosis in Mexican Amerindians
Guadalupe E. Estrada-Chávez, Roberto Estrada, Guadalupe Chavez, María-Elisa Vega Memije, Roberto Arenas Guzmán, Maricela García-Lechuga, Julio Granados, Lucia Rangel-Gamboa
2018, 2(3): 183-190. doi: 10.46701/APJBG.2018032018119
17
Role of HLA DRB1*15 and HLA DRB1*16alleles in the genetic susceptibility to develop systemic lupus erythematosus (SLE) after Chikungunya and Zika viruses infection in México
Sepúlveda-Delgado J, Danis-Lozano R, Ocaa-Sibilla MJ, Ramirez-Valdespino JC, Cetina-Díaz JH, Bulos-Rodriguez P, Hernández-Doo S, Ruiz-Gómez D, García R, Juárez-Nicolás F, Tevera-Gamboa MG, Vera-Lastra OL, Jara LJ, Canseco-Avila LM, Dominguez-Arrevillaga S, Trujillo-Murillo K, Julio Granados J
2018, 2(4): 233-236. doi: 10.46701/APJBG.2018042018127
Abstract(2685) PDF(352KB)(1156)
18
Association between polymorphism of the cyclin E1 gene and susceptibility to hepatocellular carcinoma in Chinese Han population of Hubei
Qing Liu, Jiayan Ling, Qilong Song, Xiaodong Li, Chizhi Zhang, Mingzhong Xiao, Jie Huang, Shuxia Han, Ling Liu, Xiaoming Peng, Jie Tan, Yu Wang, Li Ouyang, Youyun Zhao, Jianhua Wu
2019, 3(2): 125-131. doi: 10.46701/APJBG.2019022019118
19
The RHD variants in Chinese population
Ming Gao, Yuping Chen
2020, 4(1): 31-38. doi: 10.46701/BG2020012020106
20
Effects of frequent multiple plateletpheresis on complete blood count values of blood donors
Jun Li, Hongmei Liao
2018, 2(4): 255-258. doi: 10.46701/APJBG.2018042018133
  • First
  • Prev
  • 1
  • 2
  • Last
  • Total:2
  • To
  • Go